Til nye forældre

Kære forældre.

Vi vil gerne byde jer og jeres barn hjertelig velkommen til Børnehuset Rødekro.

Børnehuset Rødekro, består af 2 afdelinger: Østergade og Solsikken. Vi er en institution der blev sammen lagt tilbage i 2011, og vi er stadig på hver vores matrikelnummer. Dette skulle gerne ændres på sigt – der bygges en ny institution hvor Børnehuset Rødekro flytter ind – der afventes en politisk beslutning vedrørende tidsperspektivet.

 

 

At starte i børnehave er en stor omvæltning for det lille barn og dets familie. Det er vigtigt, at vi voksne er parate til at investere den nødvendige tid, for at lette overgangen til livet i børnehaven. Vi vil derfor gerne opfordre til:

♦ at I kommer på besøg inden start

♦ at barnet får nogle korte dage hos os i starten, hvis I har mulighed for det

♦ at I fortæller lidt om jeres barn, jer selv og om jeres ønsker og forventninger til os

                           

 

Børnehuset Rødekro arbejder med en anerkendende og inkluderende pædagogik, med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, trivsel og dannelse. Det er afgørende, at det enkelte barn føler sig set og hørt. Og har mulig for aktiv deltagelse i pædagogiske aktiviteter og i differentierede fællesskaber. Dette sker via aktiviteter på stuerne og projekter på tværs i huset). Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor socialisering, kreativitet, empati, udvikling og fællesskab er vores fundament

 Vi har fokus på det enkelte barns udvikling og læring, og har, for at tilgodese dette bedst muligt, valgt en struktur med to børnehavegrupper, for de 3-4 årige og en storebørnsgruppe for de 5-6 årige. Alle kender alle i huset, og børnene har også venskaber på tværs i huset. Vi lægger stor vægt på pædagogisk faglighed og at vores hus er et sted, hvor børn og voksne har det godt. Hvor det er plads til kreativitet, spontanitet og sjov. Vi lægger ligeledes vægt på at der er en god tone i huset og at vi snakker til hinanden på en anerkendende, respektfuld måde.

 

 

DAGSRYTMEN

•Dagen starter kl. 6.30/ 6.45 i børnehaven. Vi åbner på en stue, hvor vi hygger os med morgenmad. Forældrene er velkommen til at sætte sig sammen med os og drikke en kop kaffe eller the. Husk altid at sige godmorgen til en voksen, så vi ved at barnet er kommet.

 

•Kl10.15 er det øvrige personale mødt ind.Vi fordeler os på de  respektive grupper. På dette tidspunkt er der også  en del børn der spiser en formiddagsmad (fra madkassen). Derefter er der forskellige aktiviteter. Samlinger og projekter mv. ude eller inde.

 

•Vi spiser frokost kl. 11. De børn der har behov for det, sover til middag efter frokost. Resten går på legeplads.

 

•Kl. 14 spiser vi frugt på stuerne. Ordningerne omkring ”frugt” kan variere.

 

•De børn, der er her efter kl 16 må meget gerne have en eftermiddagsmad med, da de ofte er sultne på det tidspunkt.

 

•Derefter leges der ude eller inde og børnene afhentes løbende til kl16.30/16.45.

ALLE KLOKKESLÆT ER CA-TIDER.

 

 

Børn på legepladsen (”uden voksne”.. men ikke uden opsyn)

 

Vi har en regel om, at der kan være 6 børn på legepladsen, uden at der er en voksen der følger med. Dette betyder dog ikke at børnene er uden opsyn. Samtidig vurderer vi, hvilke børn der kan være på legepladsen selv.

 

Leg

Lige et par ord om leg. Dette ord og især begrebet ”Fri Leg” er blevet noget af et skældsord blandt nogle politikere og nogle voksne. Der er ”Fri leg” lig med at børnene laver ingenting, når de er på institutionen.

I Børnehuset Rødekro mener vi at leg og læring hører sammen. Børn lærer igennem pædagogiske aktiviteter, og børn lærer igennem leg.

 

Vi anser Legen som meget vigtig for børns udvikling. I legen bearbejder børnene indtryk, relationer til andre (samarbejde)og afprøver sig selv i forhold til omverdenen. Igennem rolle- og regel lege bearbejder de sanseindtryk mv.

Legen stimulerer børns fantasi, deres rumlige- og visuelle sans samt evnen til at tænke abstrakt.

Legen er en forudsætning for læring i skolen.

 

Derfor LEGER børnene i Børnehuset Rødekro

”Børn profiterer, hvis de tidligt i livet oplever en udviklingsmæssig tilpasset pædagogik med lærende leg og moderat voksenstyring. Det er der evidens for. Hvis det er legende læring og børns perspektiver, der er i centrum, kommer der markant bedre resultater” 

Sagt af:

Dion Sommer medforfatter til bogen ”Læring dannelse,udvikling – kvalificering til fremtidens daginstitution og skole” udkommer efterår 2014

 

 

Ingen Leg: Ingen Ronaldo, Ingen Picasso, Ingen Karen Blixen!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Børnehuset Rødekro Afdeling Solsikken, Løkkegårdsvej 52 - Afdeling Østergade, Østergade 40 6230 Rødekro tlf: Solsikken 73768514 / Østergade 73768597